(1)
Nielsen, K.; Horst, S. Sammen Om Naturfagsstrategien. MONA 2017.