(1)
Ellebæk, J. J.; Nielsen, B. L. Pedagogical Content Knowledge (PCK) – Et tiltrængt Naturfagsdidaktisk Forskningsfelt I Danmark?. MONA 2016.