(1)
Johannsen, B. F. Som Man råber I Fjeldet får Man Svar … Uoversat. MONA 2012.