(1)
Gjerris, M. Når træet Forsvinder for Bare Skov. MONA 2021, 21.