(1)
Mogensen, A. Fagkulturer?. MONA 2020, 2020, 4.