(1)
Gissel, S. T.; Hjelmborg, M.; Kristensen, B. T.; Larsen, D. M. Kompetencedækning I Analoge Matematiksystemer Til Mellemtrinnet. MONA 2019, 2019, 21.