(1)
Guldager, I.; Auning, C.; Steiner, M. Hvordan påvirker naturfagslæreres Undervisningstilgang Elevers Udvikling Af undersøgelseskompetencer Frem Mod Den fælles naturfagsprøve?. MONA 2019, 2019, 44-58.