[1]
Simensen, A.M. og Anudsen, I.W. 2013. Matematikk i naturfag – et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen. MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik. 2 (jun. 2013).