Redaktionen, -. (2008). Kolofon. Moderne Importord I språka I Norden, (8). Hentet fra https://tidsskrift.dk/min/article/view/25286