[1]
T. Halle, “En undervisningsafdeling bliver til”, MfS, bd. 71, s. 82–98, aug. 2017.