Halle, T. (2017) “En undervisningsafdeling bliver til”, M/S Museet for Søfarts årbog, 710, s. 82-98. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96614 (Set: 7august2020).