Baird, C. P. (2017) “‘En broget skare’ danske krigssejlere i Newcastle upon Tyne”, M/S Museet for Søfarts årbog, 71, s. 33–58. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96612 (Set: 25 juni 2024).