Lauring, K. (2017) “Dansk slavehandel – en underskudsforretning”, M/S Museet for Søfarts årbog, 69, s. 101–138. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96601 (Set: 28maj2022).