Baird, C. P. (2017). “En broget skare” danske krigssejlere i Newcastle upon Tyne. M/S Museet for Søfarts årbog, 71, 33–58. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mfs_aarbog/article/view/96612