Hjelmar, Ulf, og Pia Vivian Pedersen. “Kompleks Evaluering – Tre Metodiske læringspunkter Fra En Case”. Metode & Forskningsdesign 2, no. 2 (juni 29, 2016). Set juli 7, 2020. https://tidsskrift.dk/mf/article/view/23844.