[1]
U. Hjelmar og P. V. Pedersen, “Kompleks evaluering – tre metodiske læringspunkter fra en case”, MF, bd. 2, nr. 2, jun. 2016.