[1]
S. L. Clement og D. Shamshiru-Petersen, “Web versus papir: En sammenligning af kvalitet i surveydata”, MF, bd. 2, nr. 2, jan. 2015.