Hjelmar, U. og Pedersen, P. V. (2016) “Kompleks evaluering – tre metodiske læringspunkter fra en case”, Metode & Forskningsdesign, 2(2). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/mf/article/view/23844 (Set: 2juni2020).