Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling https://tidsskrift.dk/mef-journal da-DK <p>Creative Commons: CC by-nc-nd</p> bolettem@hum.ku.dk (Bolette Moldenhawer) stig@hum.ku.dk (Stig Hjarvard) tor, 19 sep 2019 11:33:08 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Indledning https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/116004 <p>Den redaktionelle indleding til <em>Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling</em>, årg. 7, nr. 2</p> Bolette Moldenhawer ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/116004 tor, 19 sep 2019 00:00:00 +0200 Interpersonal Validation in Collective Emotions https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112667 <p>I denne artikel foreslås det, at interpersonel validering af kollektive følelser afhænger af en persons mulighed for at dele følelser med andre medlemmer af en gruppe. Det gør det muligt, at kollektive følelser, der haves I isolation, kan blive interpersonelt valideret. For at udvikle hovedargumentet præsenteres der i artiklen to påstande:</p> <p>Først foretages en konceptuel afklaring af forskellene mellem kollektive følelser, delte følelser og andre gruppefølelser. Det argumenteres, at kollektive følelser adskiller sig fra, og ikke kan reduceres til, delte følelser. I forlængelse heraf argumenteres det, at både delte og kollektive følelser er specifikke typer gruppefølelser. Herefter skelnes mellem kollektive følelser og andre gruppefølelser, som eksempelvis smitsomme følelser. Slutvis beskrives, hvordan kollektive følelser er strukturelt relateret til delte følelser.</p> <p>Dernæst introduceres en skelnen mellem, hvad der i artiklen kaldes objektivt gruppemedlemskab og intersubjektivt gruppemedlemskab. I sporet af Joona Taipales adskillelse af gruppeidentitet fra gruppemedlemskab (2017) tager denne artikel fat i Taipales begreber med en yderligere distinktion under gruppemedlemskab, inspireret af Edith Steins definitioner af ”community” (fællesskab/kommune) og ”society” (samfund) (2000). Intersubjektivt medlemskab relaterer til Steins begreb om ”community” og har at gøre med, hvordan andre mulige medlemmer i en gruppe ville anerkende en persons medlemskab i gruppen.</p> <p>Interpersonel validering af kollektive følelser udlægges hermed som afhængig af en persons intersubjektive gruppemedlemskab, hvilket igen afhænger af, hvordan mulige andre anerkender en person som medlem af en gruppe. Forståelsen af mulige andre er inspireret af Dan Zahavis læsning af Edmund Husserls diskussioner om intersubjektivitet (Zahavi 1997; 2017).</p> <p>Hovedargumentet for artiklen er hermed, at kollektive følelser kan valideres interpersonelt, hvis mulige andre medlemmer af en gruppe ville dele følelser med den person, der har en kollektiv følelse.</p> Tara Skadegaard Thorsen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112667 tor, 19 sep 2019 00:00:00 +0200 Can Parody Change the World? https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112507 <p>Satire er i stigende grad med til at forme vores politiske bevidsthed. Men hvad sker der, når politiske emner bliver formuleret igennem satire? Formålet med denne artikel er at undersøge en af de mest udbredte udtryksformer inden for politisk satire, nemlig parodi, med henblik på at afdække parodiens bidrag til satire, samt at foretage en vurdering af parodiens kritiske potentiale. Jeg argumenterer for, at parodi kan forstås som en form for dekonstruktion, og at dens kritiske potentiale ligger i dens evne til at destabilisere politiske antagelser, der bliver taget for givet i vores samfund.</p> Anne-Sophie Sørup Nielsen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112507 tor, 19 sep 2019 00:00:00 +0200 The Danish Veterinary and Food Administration’s Fight against Fake Nutrition News on Digital Media https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112676 <p>Denne artikel undersøger fake nutrition news på digitale medier, og hvordan Fødevarestyrelsen modarbejder denne udvikling. Gennem en kritisk diskursanalyse af fire cases ønsker vi at belyse Fødevarestyrelsens taktik til at modvirke fake news fænomenet og diskutere, hvordan udviklingen af digitale medier har påvirket spredningen af fake news samt alternative metoder til at bekæmpe fake news. Artiklen konkluderer, at Fødevarestyrelsen bruger ansvars- og troværdighedsdiskurser til at bekæmpe fake news og promovere deres strategi ved at fastsætte dem selv som en troværdig kilde, som forbrugere bør stole på.</p> Mie Gundertofte Vestergaard, Laura Mølhave Nielsen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112676 tor, 19 sep 2019 00:00:00 +0200 Mangfoldighed på film https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/115658 <p>Ved anvendelse af en kvantitativ indholdsanalyse undersøges det i nærværende artikel, hvordan repræsentationen af minoritetsgrupper tager sig ud i de mest populære film i danske biografer, samt om der er sket en udvikling over tid. Med udgangspunkt i køn, etnicitet og seksualitet analyseres i alt 100 film fra henholdsvis 1976-1980 og 2012-2016. Analyse af de i alt 500 karakterer afslører, at den hvide, heteroseksuelle mand dominerer i både den tidlige og sene periode. Ikke-hvide samt ikke-heteroseksuelle er næsten ikke-eksisterende blandt de bærende roller og portrætteres, ligesom kvinder, fortsat stereotypt på visse områder.</p> Ann Kathrine Husted Østergaard ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/115658 tor, 19 sep 2019 00:00:00 +0200