Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling https://tidsskrift.dk/mef-journal da-DK <p>Creative Commons: CC by-nc-nd</p> bolettem@hum.ku.dk (Bolette Moldenhawer) stig@hum.ku.dk (Stig Hjarvard) søn, 10 mar 2019 17:15:20 +0100 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Introduktion https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112883 <p>Redaktionens introduktion til årgang 7, Nr. 1 (2019).</p> MEF Redaktionen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112883 søn, 10 mar 2019 00:00:00 +0100 En fænomenologisk helhedsforståelse af intersubjektiviteten – som udlagt af Merleau-Ponty https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112887 <p>Denne artikel tager fat om Merleau-Pontys fænomenologiske udlægning af fænomenet intersubjektivitet. Det er helt afgørende for hans analyse, at relationen mellem flere bevidstheder ikke kan behandles som et isoleret filosofisk problem. Derfor vil jeg i artiklens første del udlægge Merleau-Pontys forståelse af begreberne ”verden” og det ”præ-objektive liv”. Anden del fremstiller de grundlæggende temaer bag det epistemologiske problem ved erfaringen af andre bevidstheder. Tredje og sidste del undersøger Merleau-Pontys fremstilling af intersubjektivitetsproblemet og fæstner hans løsninger sammen med konklusionerne fra første del og andre centrale temaer fra hans tænkning – <em>kroppen, perceptionen, indstiftelsen, historien</em> – hvilket skal binde en knude om artiklens centrale tese: Merleau-Pontys udlægning af intersubjektiviteten bør ses i lyset af en samlet teori om forholdet mellem subjekt, verden og den anden, som alle peger på en fællesnævner – en allestedsnærværende ambiguitet.</p> Kristoffer Willert ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112887 søn, 10 mar 2019 00:00:00 +0100 Back in Black – En ideologisk tilgang til komparativ retorik https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112886 <p>Denne artikel argumenterer for en tilgang til komparativ retorik inspireret af Edwin Blacks ideologikritik. Artiklen gennemgår den igangværende debat om metode i komparativ retorik og påpeger, at en behandling af vurderingskriterier stort set er fraværende. Der argumenteres i artiklen for en ny tilgang til komparativ retorik, hvor vurderingskriterierne spiller en rolle i at udvide forståelse imellem mennesker fra forskellige kulturer. Fordelene ved denne tilgang demonstreres i en analyse af en tale af den tidligere leder af Taleban, hvorefter artiklen slutteligt behandler, hvordan denne tilgang til komparativ retorik kan være gavnlig for retorisk kritik generelt.</p> Morten Vester Haldrup ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112886 søn, 10 mar 2019 00:00:00 +0100 Den overbevisende stemme - talent, tilpasning eller træning? https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112884 <p>I denne artikel undersøges professionelle stemmebrugeres kommunikationsredskaber i et spektrum fra en stemmeteknisk til en situationel tilgang, og imitatio undersøges som didaktisk metode for tilegnelsen af stemmefærdigheder. Igennem Jette Barnholdt Hansens refleksioner over brugen af imitatio i stemmetræning og Christina Shewells begreb og undervisningsprincip ”the free voice” analyseres stemmetræningen på Den Danske Scenekunstskole, afdelingen for skuespil, Odense. Det konkluderes, at undervisningen i Odense faciliterer kritisk imitatio og bevidst stemmeudvidende arbejde. Ydermere foreslås et mere eksplicit ideal i stemmetræningen: <em>den retoriske stemme tilpasser sig situationen og er altid retors egen</em>.</p> Thore Keitum Fisker ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112884 søn, 10 mar 2019 00:00:00 +0100 Erkendelsesformende retorik – genrestrategi i tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens drejebog https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112885 <p>Artiklen er en undersøgelse af, hvordan anvendelsen af genrer er med til at forme vores erkendelse af omverdenen. Omdrejningspunktet for undersøgelsen er tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens personlige foredrag på Vartov om Kierkegaards og Grundtvigs indflydelse på hans eget liv, og hvordan han på strategisk vis kombinerede den personlige foredragsgenre med den politiske forsvarstalegenre til dygtigt og bevidst at forme sine tilhørers erkendelse af den eskalerende Muhammedkrise i efteråret 2005. Undersøgelsen tager afsæt i Carolyn Millers genreforståelse, genre som social handling.</p> Richard Gehrt Holm ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112885 søn, 10 mar 2019 00:00:00 +0100