Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling https://tidsskrift.dk/mef-journal <p><br><br></p> Københavns Universitet da-DK Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling 2245-9855 <p>Creative Commons: CC by-nc-nd</p> Indledning https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/119721 <p>Indledning til 14. nummer af tidsskriftet ved den ansvarhavende redaktør Bolette Moldenhawer, lektor i pædagogik.</p> Bolette Moldenhawer Copyright (c) 2020 Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling 2020-04-02 2020-04-02 8 1 1 3 Hvisk hadet bort https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/115969 <p>Denne artikel opfodrer til en øget teoretisk opmærksomhed på responsstrategier i mødet med hadefylde ytringer, hvor digitale netværksmedier som YouTube udgør et oplagt udgangspunkt for studierne som følge af en lang række audiovisuelle muligheder, som platformene tilbyder. Artiklen udfolder ét af disse nyere formgreb kendt som ASMR gennem en komparativ analyse og retorisk kritik af to YouTube-videoer offentliggjort af internetberømthederne og såkaldte skønhedsguruer Jackie Aina og Jeffree Star, der begge deler og responderer på en række hadkommentarer, som de har modtaget. Artiklen argumenterer desuden for et kritisk forbehold over for et snævert fokus på form ved at pege på underliggende etiske implikationer. &nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tim Ammitzbøll Gudkov Copyright (c) 2020 Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling 2020-04-02 2020-04-02 8 1 4 25 Identity politics and the problem of essentialism https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112636 <p>Det centrale spørgsmål, der vil blive behandlet i denne artikel er, hvorvidt det er muligt at skabe politiske fællesskaber på baggrund af en postmoderne, anti-essentialistisk ontologi. Den postmoderne kritik af essentialisme gør kategorier så som kategorien ’kvinde’ dybt mistænkelige, men uden sådanne mobiliserende kategorier er kampen for ligestilling for kvinder vanskelig eller sågar umulig. Jeg analyserer Iris Marion Youngs forsøg på at løse dette problem ved hjælp af en teori om fællesskab som serialitet. Jeg konkluderer, at Youngs teori kun formår at fremstille en forskydning af essentialisme-problemet i stedet for en reel løsning på det.&nbsp;</p> Anne-Sophie Sørup Nielsen Copyright (c) 2020 Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling 2020-04-02 2020-04-02 8 1 26 43 De danske filmproducenter - risikovillige eller risikoaverse? https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/115664 <p>Formålet med denne artikel er at undersøge, hvorledes de danske filmproducenters risikovillighed påvirkes af omgivelserne og de økonomiske vilkår i den danske filmindustri. Artiklen baserer sig på en kvalitativ interviewundersøgelse med producere og producenter fra den danske filmindustri. Analysen finder, at de forringede økonomiske vilkår i industrien udfordrer bæredygtigheden i de danske produktionsselskaber, hvilket fører til et fokus på risikominimering for at kunne skabe plads til risikovillighed i filmproduktionerne. Artiklen peger på syv centrale risikominimeringsstrategier, som producenterne benytter sig af, for at begå sig i den økonomisk risikofyldte filmproduktion.</p> Maria Helga Stürup Penelope Julie Bruun Bjerregaard Copyright (c) 2020 Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling 2020-04-02 2020-04-02 8 1 44 77