[1]
J. Ovesen, “Mod en retorisk ”Retorisk poetik” – fra en æstetisk til en epideiktisk tilgang til litteratur”, MEF, bd. 3, nr. 1, jun. 2015.