(1)
Ovesen, J. Mod En Retorisk ”Retorisk poetik” – Fra En æstetisk Til En Epideiktisk Tilgang Til Litteratur. MEF 2015, 3.