Kontinuitetsklipning i Tintin

Forfattere

  • Lars Kristensen

Resumé

Denne artikel undersøger slægtskabet mellem billedsproget i Hergés tegneserier om Tintin og kontinuitetskonventionerne i den klassiske filmstil. Artiklen demonstrerer, hvordan Hergé håndterer seks konventioner i overensstemmelse med den grundlæggende praksis i den klassiske filmstil. I en case argumenteres der videre for, at Hergé i en enkelt transition mellem to ruder har forholdt sig korrekt til alle seks konventioner. På baggrund af dette konkluderer artiklen, at Hergé har tilstræbt at få de enkelte konventioner til at fungere sammen i overensstemmelse med kontinuitetsklipningens overordnede målsætning om narrativ klarhed. Slutteligt opfordrer artiklen til yderligere undersøgelser for at afklare begrebernes anvendelighed i tegneserieteorien generelt.

The article examines the relationship between the imagery of Hergé’s Tintin comics and the continuity conventions of the classical film style. The article demonstrates how Hergé handles six conventions in accordance with standard practice within the classical style. A case study further argues that Hergé has juggled all six conventions successfully across a single two-panel transition. Consequently, the article concludes that Hergé used the various conventions to strive for the same narrative clarity that is the overall objective of the continuity editing system. Finally, the article encourages further studies to clarify the general applicability of these conventions in comics theory.

Downloads

Publiceret

2016-02-21

Citation/Eksport

Kristensen, L. (2016). Kontinuitetsklipning i Tintin. Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling, 4(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/28733

Nummer

Sektion

Artikler