Mod en retorisk ”Retorisk poetik” – fra en æstetisk til en epideiktisk tilgang til litteratur

Forfattere

  • Jonathan Ovesen

Resumé

Retorikkens forhold til skønlitteraturen har siden Aristoteles været omdiskuteret, og der er siden blevet anlagt mange retoriske tilgange til litteratur. Denne artikel præsenterer for det første en alternativ retorisk tilgang til litteratur, en epideiktisk læsning, ud fra nyere epideiktisk teori, hvor begrebet værdier vil være i centrum. For det andet belyser artiklen heroverfor nogle problematikker, der er forbundet med en æstetisk tilgang, her repræsenteret af Christian Kocks Retorisk Poetik og dens hjemmel i Aristoteles’ Poetik. Hvad de to forskellige tilgange har med hinanden at gøre skal nemlig findes i en teoretisk udvikling, epideiktikken selv har været igennem.

The relationship between rhetoric and poetic has been controversial since Aristotle and there have been suggested many rhetorical approaches to literature. This article presents, first, an alternative rhetorical approach to literature, an epideictic reading, based on newer epideictic theory where the concept values will be at the centre of attention. Second, the article illuminates some issues associated with an aesthetic approach, here represented by Christian Kock’s Retorisk poetik and its foundation in Aristotle’s Poetic. The relationship between the two approaches must be located in the theoretical development of the epideictic approach itself.

Downloads

Publiceret

2015-06-08

Citation/Eksport

Ovesen, J. (2015). Mod en retorisk ”Retorisk poetik” – fra en æstetisk til en epideiktisk tilgang til litteratur. Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling, 3(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/28711

Nummer

Sektion

Artikler