Latter kan mere end at latterliggøre – humors funktion som retorisk strategi, ventil og kreativ ressource

Forfattere

  • Mette Møller

Resumé

Michael Billig placerer i Laughter and Ridicule (2005) latterliggørelse i hjertet af humor og argumenterer for, at humor igennem århundrederne primært har tjent til at disciplinere menneskers adfærd. Formålet med artiklen her er at nuancere det negative syn på humor, Billig repræsenterer, ved at argumentere for, at humor bør vurderes ud fra den funktion, den tjener i den konkrete situation. Først ses nærmere på Billigs udlægning af humorens historie og dernæst udpeges tre funktioner ved humor, som hverken fungerer (primært) disciplinerende eller stammer fra en negativ kraft: humor som retorisk strategi, ventil og kreativ ressource. In Laughter and Ridicule (2005), Michael Billig argues the main function of humor throughout history has been disciplinary and that ridicule lies at the heart of humor. After examining his account of the history of humor, I identify three functions of humor that are neither disciplinary (at least not primarily) nor stem from a negative force: humor as a rhetorical strategy, a vowel, and a creative resource. This article’s objective is to add nuance to Billig’s negative view on humor by arguing that humor should be assessed according to the function it serves in a specific situation.   

Downloads

Publiceret

2013-12-08

Citation/Eksport

Møller, M. (2013). Latter kan mere end at latterliggøre – humors funktion som retorisk strategi, ventil og kreativ ressource. Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling, 1(2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/28617

Nummer

Sektion

Artikler