Mimesis and Metaphor

Aristotle and the Poetry of Science

Forfattere

  • Frederik-Emil Friis Jakobsen Cand.mag. fra Københavns Universitet og MA fra The European Graduate School

Nøgleord:

Aristoteles, poetik, metafor, videnskab, digtning, poesi

Resumé

Aristoteles’ Poetikken synes at give Empedokles en dobbelt status som forfatter: Han er først og fremmest physiologon, naturvidenskabsmand, men han er tilsyneladende også digter. Med den aristoteliske distinktion mellem teoretisk og praktisk videnskab in mente, hvor naturvidenskab regnes for teoretisk og poetik for praktisk, kræver denne dobbeltstatus forklaring – hvordan kan det samme skrift være genstand for både teoretisk og praktisk videnskab? Med udgangs-punkt i Aristoteles’ begreb om metafor foreslår og forsvarer denne artikel tre sådanne forklaringer: Én med afsæt i Aristoteles’ tænkning om stil, en med afsæt i epistemologiske overvejelser, og en med afsæt i hans skrifter om sproget.

Referencer

Allen, James V. 2015. “Practical and theoretical knowledge in Aristotle.” Bridging the Gap Between Aristotle's Science and Ethics, 49–70. Cambridge University Press.

Aristotle. 1952. “De Poetica,” translated by Ingram Bywater. The Works of Aristotle, Volume XI. Oxford University Press.

Aristotle.1955. “Categoriae.” Aristotelis Opera: Volumen Primum. Walter de Gruyter & Co.

Aristotle.1957. Metaphysica, Oxford University Press.

Aristotle. 1959. The “Art” of Rhetoric, translated by John Henry Freese. Harvard University Press.

Aristotle. 1960. Metaphysica, translated by W. D. Ross. Oxford University Press.

Aristotle. 1965. The Poetics, translated by W. Hamilton Fyfe. Harvard University Press.

Aristotle. 1967. Politics, translated by H. Rackham. Harvard University Press.

Aristotle. 1968a. Poetics, with commentary by D. W. Lucas. Oxford University Press.

Aristotle. 1968b. “Categoriae,” translated by E. M. Edghill. The Works of Aristotle, Volume I. Oxford University Press.

Aristotle. 1996. Poetics, translated by Malcom Heath. Penguin Books.

Aristotle. 1997. Aristotle’s Poetics, translated by George Whalley. McGill-Queen’s University Press.

Aristotle. 2011. Nicomachean Ethics, translated by Robert C. Bartlett and Susan D. Collins. University of Chicago Press.

Carli, Silvia. 2010. “Poetry is more philosophical than history.” The Review of Metaphysics, vol. 64, 303–336.

Ferrari, G. R. F. 1999. “Aristotle’s Literary Aesthetics.” Phronesis 44, 181–198.

Kirby, John T. 1997. “Aristotle on Metaphor.” American Journal of Philology, vol. 118, 517–554. Johns Hopkins University Press.

Nietzsche, Friedrich. 1989. “On Truth and Lie in Extra-moral Sense.” Friedrich Nietzsche on Rhetoric and Language, translated by Sander Gilman. Oxford University Press.

Polansky, Ron. 2017. “Aristotle's Nicomachean Ethics Is a Work of Practical Science.” Reading Aristotle, 277–314. Brill.

Ricoeur, Paul. 1991. “Mimesis and Representation”. A Ricoeur Reader. Harvester Wheatsheaf.

Taylor, A. E. 1919. Aristotle. Thomas Nelson & Sons.

van Peursen, C. A. 1992. “Metaphor and Reality”. Man and World 25, 165–180.

Downloads

Publiceret

2021-10-28 — Opdateret d. 2021-10-28

Versioner

Citation/Eksport

Jakobsen, F.-E. F. (2021). Mimesis and Metaphor: Aristotle and the Poetry of Science. Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling, 9(1), 4–22. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/121808