Tag magten tilbage til folket

Politiseret nostalgi i dansk højrepopulisme

Forfattere

  • Silas Marker Københavns Universitet

Nøgleord:

Populisme, hjerteland, diskurs, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti

Resumé

Denne artikel foretager en diskursanalyse af en række centrale tekster fra partierne Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti med fokus på disses brug af den populistiske figur hjertelandet: Et narrativ om det altid allerede tabte eller truede harmoniske fællesskab, der skal forsvares imod folkets fjender. Det konkluder-es, at idéen om hjertelandet er stærkt til stede i partiernes respektive diskurser, og at det i Nye Borgerliges diskurs i lige høj grad trues af de fremmede og eliten, mens det i Dansk Folkepartis diskurs mest trues af de fremmede, og antagonismen til eliten er nedtonet.

Referencer

Andersen, Johannes. 2000. “Dansk Folkeparti, demokratiet og de fremmede.” Arbejdspapirer fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Aalborg Universitet.

Bakker, Bert N., Matthijs Rooduijn og Gijs Schumacher. 2016. “The Psychological Roots of Populist Voting: Evidence from the United States, the Netherlands and Germany.” European Journal of Political Research 55 (2): 302–20. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12121.

Barr, Robert R. 2009. “Populists, Outsiders and Anti-Establishment Politics.” Party Politics 15 (1): 29–48. https://doi.org/10.1177/1354068808097890.

Bornschier, Simon. 2010. Cleavage Politics and the Populist Right: The New Cultural Conflict in Western Europe. The Social Logic of Politics. Philadelphia: Temple University Press.

Bächler, Christian Martin, og David Nicolas Hopmann. 2017. “Denmark: The Rise of the Danish People’s Party.” Populist Political Communication in Europe, redigeret af Toril Aalberg, Frank Esser, Carsten Reinemann, Jesper Strömbäck og Claes H. de Vreese, 29–42. New York/London: Routledge.

Canovan, Margaret. 1984. “‘People’, Politicians and Populism.” Government and Opposition 19 (3): 312–27. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053. 1984.tb01048.x.

Canovan, Margaret. 1999. “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy.” Political Studies XLVII: 2–16.

Canovan, Margaret. 2005. The People. Key Concepts. Cambridgeog Malden, MA: Polity.

Cardoso, Fernando Henrique, og Enzo Faletto. 1979. Dependency and Development in Latin America. Berkeley: University of California Press.

DF. 2002. “Principprogram.” Dansk Folkeparti. https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2017/07/DF_PrincipProgramA5.pdf.

Dyrberg, Torben Bech. 2001. “Racisme som en nationalistisk og populistisk reaktion på elitedemokrati.” Diskursteorien på arbejde, redigeret af Torben Bech Dyrberg, Allan Dreyer Hansen og Jacob Torfing, 221–45. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Elchardus, Mark, og Bram Spruyt. 2016. “Populism, Persistent Republicanism and Declinism: An Empirical Analysis of Populism as a Thin Ideology.” Government and Opposition 51 (1): 111–33. https://doi.org/ 10.1017/gov.2014.27.

Enhedslisten. 2014. “Enhedslistens principprogram.” https://enhedslisten.dk/programmer/enhedslistens-principprogram.

Germani, Gino. 1978. Authoritarianism, Fascism, and National Populism. New Brunswick, NJ: Transaction Books.

Green-Pedersen, Christoffer, og Pontus Odmalm. 2008. “Going Different Ways? Right-Wing Parties and the Immigrant Issue in Denmark and Sweden.” Journal of European Public Policy 15 (3): 367–81. https://doi.org/10.1080/13501760701847564.

Grys, Anders. 2005. “Populisme i rødt og hvidt - en diskursanalytisk undersøgelse af populistiske partier i Polen og Danmark.” Specialeafhandling, Københavns Universitet.

Jagers, Jan, og Stefaan Walgrave. 2007. “Populism as Political Communication Style: An Empirical Study of Political Parties’ Discourse in Belgium.” European Journal of Political Research 46 (3): 319–45. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00690.x.

Jansen, Robert. 2015. “Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism.” The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives, redigeret af Carlos de la Torre, 159–88. Lexington: University Press of Kentucky.

Judis, John B. 2016. The Populist Explosion: How the Great Recession Transformed American and European Politics. New York: Columbia Global Reports.

Kemmers, Roy, Jeroen van der Waal og Stef Aupers. 2016. “Becoming Politically Discontented: Anti-Establishment Careers of Dutch Nonvoters and PVV Voters.” Current Sociology 64 (5): 757–74. https://doi.org/10.1177/0011392115609651.

Kjærsgaard, Pia. 2013. “Pia Kjærsgaards tale ved Dansk Folkepartis årsmøde 2013.” https://dansketaler.dk/tale/pia-kjaersgaards-tale-ved-dansk-folkepartis-aarsmoede-2013/.

Klages, Elisabeth P. 2003. “Populisme eller hvad? Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti som reaktioner på politics as usual.” Politica 35 (4): 402–12.

Knight, Alan. 1998. “Populism and Neo-Populism in Latin America, Especially Mexico.” Journal of Latin American Studies 30: 223–48.

Kosiara-Pedersen, Karina. 2019. “Change and Stability. How the Party Leaderships of the Danish Progress Party and Danish People’s Party are Organized.” Polish Political Science Review 7 (1): 61–79. https://doi.org/10.2478/ppsr-2019-0004.

Laclau, Ernesto. 2000. “Structure, History and the Political.” Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left, af Judith Butler, Ernesto Laclau og Slavoj Žižek. London og New York, NY: Verso Books.

Laclau, Ernesto. 2005. On Populist Reason. London: Verso.

Laclau, Ernesto. 2007. Emancipation(s). London: Verso.

Laclau, Ernesto, og Chantal Mouffe. 2014. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. Second edition. London: Verso.

March, Luke. 2007. “From the Vanguard of the Proletariat to Vox Populi: Left-populism as a ’Shadow' of Contemporary Socialism.” SAIS Review XXVII (1): 63–77.

Marker, Silas. 2020. “'Danmark er danskernes land': Højrepopulistisk diskurs i Danmark.” Politik 23 (1): 119–43. https://doi.org/10.7146 /politik.v23i1.120315.

Marker, Silas, og Vincent Hendricks. 2019. Os og dem: Identitetspolitiske akser, ideer og afsporede debatter. København: Gyldendal.

Meret, Susi, og Birte Siim. 2013. “Gender, Populism and Politics of Belonging: Discourses of Right-Wing Populist Parties in Denmark, Norway and Austria.” Negotiating Gender and Diversity in an Emergent European Public Sphere, redigeret af Birte Siim og Monika Mokre, 78–94. London: Palgrave Macmillan.

Moffitt, Benjamin, og Simon Tormey. 2014. “Rethinking Populism: Politics, Mediatisation and Political Style.” Political Studies 62 (2): 381–97. https://doi.org/10.1111/1467-9248.12032.

Mouffe, Chantal. 2018. For a Left Populism. London: Verso.

Mouzelis, Nicos. 1978. “Ideology and Class Politics: A Critique of Ernesto Laclau.” New Left Review 0 (112): 45–61.

Mudde, Cas. 2004. “The Populist Zeitgeist.” Government and Opposition 39 (4): 541–63. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x.

Mudde, Cas. 2007. Populist radical right parties in Europe. Cambridge, UK, og New York: Cambridge University Press.

Mudde, Cas, og Cristóbal Rovira Kaltwasser. 2015. “Vox Populi or Vox Masculini? Populism and Gender in Northern Europe and South America.” Patterns of Prejudice 49 (1–2): 16–36. https://doi.org/ 10.1080/0031322X.2015.1014197.

Müller, Jan-Werner. 2014. “‘The People Must Be Extracted from Within the People’: Reflections on Populism.” Constellations 21 (4): 483–93. https://doi.org/10.1111/1467-8675.12126.

Müller, Jan-Werner. 2016. Hvad er populisme? København: Informations Forlag.

NB. 2015. “Principprogram: Danmark har brug for Nye Borgerlige.” Nye Borgerlige. https://nyeborgerlige.dk/wp-content/uploads/ nyeborgerlige_principprogram.pdf.

Pelinka, Anton. 2018. “Identity Politics, Populism and the Far Right.” The Routledge Handbook of Language and Politics, redigeret af Ruth Wodak og Bernhard Forchtner, 618–28. Milton Park, Abingdon, Oxon og New York, NY: Routledge.

Roberts, Kenneth M. 1995. “Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case.” World Politics 48 (1): 82–116.

Roberts, Kenneth M. 2015. “Populism, Political Mobilizations, and Crises of Political Representation.” The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives, redigeret af Carlos de la Torre, 140–58. Lexington: University Press of Kentucky.

Rydgren, Jens. 2005. “Is Extreme Right-Wing Populism Contagious? Explaining the Emergence of a New Party Family.” European Journal of Political Research 44 (3): 413–37. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2005.00233.x.

Skaarup, Peter. 2019. “Tale til Dansk Folkepartis årsmøde.” https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2019/09/Peter_Skaarups_årsmødetale2019.pdf.

Southwell, Priscilla, og Eric Lindgren. 2013. “The Rise of Neo-Populist Parties in Scandinavia: A Danish Case Study.” Review of European Studies 5 (5): 128-135. https://doi.org/10.5539/res.v5n5p128.

Stanford University. U.d. “Global Populism.” https://fsi.stanford.edu/global-populisms/global-populisms.

Stanley, Ben. 2008. “The Thin Ideology of Populism.” Journal of Political Ideologies 13 (1): 95–110. https://doi.org/10.1080/13569310701822289.

Stavrakakis, Yannis, og Giorgos Katsambekis. 2014. “Left-Wing Populism in the European Periphery: The Case of SYRIZA.” Journal of Political Ideologies 19 (2): 119–42. https://doi.org/10.1080/13569317. 2014.909266.

Stewart, Angus. 1969. “The Social Roots.” Populism. Its Meanings and National Characteristics, redigeret af Ghița Ionescu og Ernest Gellner, 180–96. London: Weidenfeld and Nicholson.

Svåsand, Lars. 1998. “Scandinavian Right-Wing Radicalism.” The New Politics of the Right: Neo-Populist Parties and Movements on Established Democracies, redigeret af Hans Georg Betz og Stefan Immerfall, 77–94. New York: St. Martin’s Press.

Taggart, Paul A. 2000. Populism. Concepts in The Social Sciences. Buckingham; Philadelphia: Open University Press.

Thorup, Mikkel. 2009. “Politik er krig og de andre er forrædere - om populisme og Dansk Folkeparti.” Stuerent? Dansk Folkeparti, populisme, antimuslimsk retorik og offermytologi, redigeret af Anne Jessen, 77–84. Frederiksberg: Frydenlund.

Thulesen Dahl, Kristian. 2018. “Årsmødetale, Dansk Folkepartis årsmøde 2018.” https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2018/09/ Kristian-Thulesen-Dahl-Årsmødetale-2018.pdf.

Thulesen Dahl, Kristian. 2019a. “Kristian Thulesen Dahl: Jeg er stolt af, at vi har overbevist andre partier om truslen fra islamismen.” Information, 24. maj, 2019. https://www.information.dk/debat/2019/05/kristian-thulesen-dahl-stolt-overbevist-andre-partier-truslen-islamismen.

Thulesen Dahl, Kristian. 2019b. “Kristian Thulesen Dahls tale til Folkemødet 2019.” https://dansketaler.dk/tale/kristian-thulesen-dahls-tale-ved-folkemoedet-2019/.

Thulesen Dahl, Kristian. 2019c. “Årsmødetale, Dansk Folkepartis årsmøde 2019.” https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2019/09/Kristian_Thulesen_Dahls_årsmødetale_2019.pdf.

Vermund, Pernille. 2017a. “Pernille Vermunds grundlovstale 2017.” https://dansketaler.dk/tale/pernille-vermunds-grundlovstale-2017/.

Vermund, Pernille. 2017b. “Årsmødetale, Nye Borgerliges årsmøde 2017.” https://dansketaler.dk/tale/pernille-vermunds-tale-ved-nye-borgerliges-aarsmoede-2017/.

Vermund, Pernille. 2018. “Årsmødetale, Nye Borgerliges årsmøde 2018.” https://dansketaler.dk/tale/pernille-vermunds-tale-ved-nye-borgerliges-aarsmoede-2018/.

Vermund, Pernille. 2019a. “Pernille Vermund: Står det til os, bliver valget den 5. juni det sidste udlændingevalg i Danmark.” Information, 13. maj, 2019. https://www.information.dk/debat/2019/05/pernille-vermund-staar-valget-5-juni-sidste-udlaendingevalg-danmark.

Vermund, Pernille. 2019b. "Pernille Vermund, Nye Borgerlige, GRUNDLOVSDAG: 5. juni 2019.” Video. [Uploadet af Danmark Først TV]. https://www.youtube.com/watch?v=8hts8wrKZZw.

Vermund, Pernille. 2019c. “Årsmødetale, Nye Borgerliges årsmøde 2019.” https://dansketaler.dk/tale/pernille-vermunds-tale-paa-nye-borgerliges-aarsmoede-2019/.

Vigsø, Orla. 2011. “Moralpolitik og marketing – Dansk Folkepartis brug af pressemeddelelser.” MedieKultur: Journal of media and communication research 28 (52): 20. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v28i52.4317.

WEF. 2020. “The Global Risks Report 2020.” World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf.

Weyland, Kurt. 2001. “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics.” Comparative Politics 34 (1): 1. https://doi.org/10.2307/422412.

Wolkenstein, Fabio. 2019. “Populism, Liberal Democracy and the Ethics of Peoplehood.” European Journal of Political Theory 18 (3): 330–48. https://doi.org/10.1177/1474885116677901.

Downloads

Publiceret

2021-10-28

Citation/Eksport

Marker, S. (2021). Tag magten tilbage til folket: Politiseret nostalgi i dansk højrepopulisme. Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling, 9(1), 44–68. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/118636