Det gode forældreskab som en balancegang – dekonstruktion af diskursen om curling-forældre

Forfattere

  • Simone Mejding Poulsen

Resumé

RESUMÉ

Nærværende artikel er en undersøgelse af, hvordan det gode forældreskab konstrueres som en balancegang mellem de tre problematiserede forældrekategorier, den curlende, den laissez-faire og den autoritære forælder, ud fra psykologisk viden om barnets udvikling. Med udgangspunkt i Foucaults forståelse af relationen mellem magt, viden og diskurs anlægger artiklen et poststrukturalistisk perspektiv på radioudsendelen ”Curling-forældre”, sendt på Radio24syv, med henblik på at dekonstruere diskursen om curling- forældre, som den udfolder sig i udsendelsen. Analysen viser, at det gode forældreskab konstrueres som uudtalt andethed til de tre problematiske forældrekategorier, der i sin opdragelsesadfærd balancerer mellem for meget og for lidt kontrol, regler og omsorg.


ABSTRACT

The purpose of this article is to deconstruct the discourse of “curling-forældre” (the Danish counterpart to “helicopter parents”) in order to explore how ‘good’ parenting is tied to psychological knowledge of child development and constructed as a balancing act between the problematized parent categories: the curling, the laissez-fair and the authoritarian parent. Based on the theoretical background of Foucault’s concepts of power, knowledge and discourse, this article applies a post structural perspective on the radio show “Curling-forældre” broadcasted by Radio24syv. It shows how good parenting is articulated as a balance between too much and not enough control, rules and solicitude.

Downloads

Publiceret

2018-03-14

Citation/Eksport

Poulsen, S. M. (2018). Det gode forældreskab som en balancegang – dekonstruktion af diskursen om curling-forældre. Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling, 6(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/104790

Nummer

Sektion

Artikler