[1]
P. Meyhoff, “Ole Prehn: Over kablerne - neden satellitterne”, MedieKultur, vol. 2, no. 2, p. 3 pages, Aug. 1986.