Sørensen, F. S. (1987). Gert Z. Nordström: Påverkan genom bilder. En studie av olika bildstypers påverkningseffekter. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 3(6), 3 pages. https://doi.org/10.7146/mediekultur.v3i6.822