(1)
Christensen, J. H. Public Relations I Et Overkommunikeret Samfund. MedieKultur 1993, 9, 7 pages.