(1)
Meyhoff, P. Ole Prehn: Over Kablerne - Neden Satellitterne. MedieKultur 1986, 2, 3 pages.