(1)
Gubern, R. Et Originalt Og Komplekst Sprog. MedieKultur 1999, 15, 3 pages.