(1)
Finnemann, N. Henrik Juel (red.): Multimedieteori - Om De Nye Mediers Teoriudfordringer. MedieKultur 1998, 14, 3 pages.