Troelsen, A. (1984) “Mediesprog mellem realisme og montage - om filmens og fjernsynets æstetik”, Massekultur & Medier, 4(12), s. 18 sider. doi: 10.7146/masmed.v4i12.5117.