Strands, N. “Med På Noderne! Danske Nodeperiodika 1795-1932”. Magasin Fra Det Kongelige Bibliotek, bd. 30, nr. 2, juli 2017, s. 3-20, doi:10.7146/mag.v30i2.96274.