Middelboe-Christensen, A., og E. Aschengreen. “Dansen I Spejlet. John R. Johnsens Dansefotos”. Magasin Fra Det Kongelige Bibliotek, bd. 25, nr. 2, juni 2012, s. 21-27, doi:10.7146/mag.v25i2.66729.