[1]
N. Strands, “Med på noderne! Danske nodeperiodika 1795-1932”, MAG, bd. 30, nr. 2, s. 3–20, jul. 2017.