Strands, N. (2017) “Med på noderne! Danske nodeperiodika 1795-1932”, Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 30(2), s. 3–20. doi: 10.7146/mag.v30i2.96274.