Middelboe-Christensen, A. og Aschengreen, E. (2012) “Dansen i spejlet. John R. Johnsens dansefotos”, Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 25(2), s. 21–27. doi: 10.7146/mag.v25i2.66729.