Strands, N. (2017). Med på noderne! Danske nodeperiodika 1795-1932. Magasin Fra Det Kongelige Bibliotek, 30(2), 3–20. https://doi.org/10.7146/mag.v30i2.96274