(1)
Strands, N. Med På Noderne! Danske Nodeperiodika 1795-1932. MAG 2017, 30, 3-20.