(1)
Jaurnow, L. Den Landflygtige høvding. Om Georg Brandes’ Ophold I Berlin 1877-1883. MAG 2010, 23, 23-34.