Sørensen, S. S., J. Steensig, and J. Thøgersen. “Leder”. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, vol. 3, no. 1, Aug. 2018, pp. 1-2, https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/107534.