Bruun, A. (2017) “”Hvordan har du sovet i nat, Per?”: En samtaleanalytisk undersøgelse af navne i hjemmeplejesamtaler”, Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 2(2), pp. 46-65. Available at: https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/96013 (Accessed: 27September2020).