Vies, Christophe Zerakitsky. 2020. “I Begyndelsen Af Ordet: Konsonantklynger I Moderne Hebraisk”. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift 5 (1):5-20. https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/121215.