BRUUN, A. ”Hvordan har du sovet i nat, Per?”: En samtaleanalytisk undersøgelse af navne i hjemmeplejesamtaler. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, v. 2, n. 2, p. 46-65, 7 Jul. 2017.