WILLIAMS, H. Læs dette da det er et bankkup. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, v. 4, n. 2, p. 60-78, 15 Dec. 2019.