HANSEN, H. Læs hvad der siges – hør hvad der står. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, v. 3, n. 1, p. 5-19, 22 Aug. 2018.