Bruun, A. (2017). ”Hvordan har du sovet i nat, Per?”: En samtaleanalytisk undersøgelse af navne i hjemmeplejesamtaler. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 2(2), 46-65. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/96013